ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

δραστηριοτητεσ κοινωνικου λειτουργου

Ο κοινωνικός λειτουργός καλείται να συνδράμει στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή του ηλικιωμένου στο νεό περιβάλλον της μονάδας.

Διατηρεί συστηματική επικοινωνία με τους ηλικιωμένους, πραγματοποιώντας παράλληλα ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής θεραπείας.

Επίσης οργανώνει δραστηριότητες με ψυχαγωγικό περιεχόμενο που έχουν ως απώτερο στόχο την νοητική ενδυνάμωση, βελτιώσης της λειτουργικότητας και την κοινωνικοποίηση στο περιβάλλον της μονάδας.

Οι ηλικιωμένοι που κατοικούν στην "ΕΛΙΑ" έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν συχνά ένα ευχάριστο ζωντανό μουσικό πρόγραμμα από τριμελή ορχήστρα ταξιδεύοντας σε ακούσματα της σύγχρονής αλλά και παλαιότερης εποχής.

Το απογευματινό αυτό γλέντι στήνεται στο σαλόνι της μονάδας και για όσους μπορούν περιλαμβάνει -γιατί όχι;- και χορό