Ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να γίνουν εντός της μονάδας;

Εκτός από την καθημερινή φροντίδα που παρέχεται στους φιλοξενούμενους, η παρουσία ιατρού στην διοίκηση της μονάδας επιτρέπει την διενέργεια ιατρικών πράξεων, χωρίς να απαιτείται μεταφορά σε νοσοκομείο. Ενδεικτικά αναφέρονται τοποθέτηση ορού, LEVIN, ουροκαθετήρα.