Γίνονται δεκτά όλα τα περιστατικά ανεξαρτήτως κατάστασης υγείας;

Ναι, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει το κατάλληλο δωμάτιο.

Για βαρειά περιστατικά υπάρχει ειδική πτέρυγα, ώστε να αποφεύγεται η συγκατοίκηση στο ίδιο δωμάτιο με ηλικιωμένους που δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.