Επιτρέπεται το επισκεπτήριο;

Εννοείται και επιτρέπεται. Όποια ώρα βολεύει τους οικείους σας.