Ποιος αναλαμβάνει την συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής ;

Η συνταγογράφηση γίνεται δωρεάν από τον ιατρό της μονάδας ηλεκτρονικά εφόσον ο φιλοξενούμενος αφήσει το βιβλιάριο στην μονάδα