Αν επιθυμώ να απουσιάσω για κάποιο διάστημα από την μονάδα η εάν χρειαστεί να μεταφερθώ σε νοσοκομείο χάνω τη θέση μου;

Όχι. Η θέση σας είναι διασφαλισμένη εκτός αν μας ενημερώσετε διαφορετικά.

Από την στιγμή της ενημέρωσης μας οτι δεν θα χρειαστείτε περεταίρω το δωμάτιο σας, μόνο τότε απελευθερώνεται.