ΧΩΡΟΙ

Οι κοινόχρηστοι χώροι της μονάδας είναι άνετοι, φωτεινοί, εύαεροι και σχεδιασμένοι έτσι ώστε να αποπνέουν αίσθημα σπιτικής θαλπωρής. Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας, όλοι οι χώροι της μονάδας προστατεύονται από αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης και εποπτεύονται από κλειστό σύστημα ενδοπαρακολούθησης. Το κέντρο μέριμνας ηλικιωμένων "ΕΛΙΑ" έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να φιλοξενεί περιορισμένο αριθμό ηλικωμένων για να αποφεύγονται φαινόμενα συνωστισμού που παρατηρούνται σε αρκετά αντίστοιχα ιδρύματα.