Χρήσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα σας. Για οτιδήποτε περισσότερο, επικοινωνήστε μαζί μας 

Ποιες ειδικότητες καλύπτονται από τη μονάδα σας;

Εκτός από την καθημερινή παρουσία του ειδικού παθολόγου της μονάδας συνεργαζόμαστε με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι επισκέπτονται εκτάκτως το ίδρυμά μας εφόσον κρίνεται απαραίτητο.