Χρήσιμες απαντήσεις στα ερωτήματα σας. Για οτιδήποτε περισσότερο, επικοινωνήστε μαζί μας 

Ποιος αναλαμβάνει την συνταγογράφηση της φαρμακευτικής αγωγής ;

Η συνταγογράφηση γίνεται δωρεάν από τον ιατρό της μονάδας ηλεκτρονικά εφόσον ο φιλοξενούμενος αφήσει το βιβλιάριο στην μονάδα